Portofoon Verhuur Limburg


Bij ons staan Service en Klanttevredenheid voorop!

Portofoon Verhuur Limburg

Onverhoopt portofoons nodig voor een evenement of beveiliging? Dan bent u bij Portofoon Verhuur Limburg aan het juiste adres! Wij verhuren namelijk hoogwaardige portofoons van Kenwood, een van de marktleiders op dit gebied.
Buiten portofoons verhuren wij ook toebehoren als security oortjes, hoofdtelefoons, handmicrofoons, lederen holsters en accu’s. Alles wordt geleverd in stevige opbergkoffers die tegen een stootje kunnen.

Service gericht werken en meedenken

Bij Portofoon Verhuur Limburg denken dat het verhuren anders kan, anders in de zin van meer klant en service gericht werken. Luisteren en meedenken met de klant en zijn of haar behoefte.

U kunt de portofoons, op afspraak, afhalen in Herten of tegen betaling van de verzendkosten kunnen de gehuurde producten ook worden toegestuurd. (op basis van verzekerde verzending via PostNL)

Mocht u vragen hebben of wilt u graag een offerte ontvangen, neem dan gerust contact met ons op

 

Tarieven

Bovenstaande huurperiodes zijn voorbeelden, neem contact met ons op als u voor een andere periode portofoons en/of toebehoren wilt huren.

Weekend huur loopt van vrijdag t/m maandag en de week huur van vrijdag t/m vrijdag.

Standaard staan de portofoons afgesteld op de gebruikelijke kanaal indeling (PMR446) met de daarbij horende CTCSS codering. Heeft u liever een andere kanaal indeling dan kunnen wij onze portofoons daarop afstemmen tegen een meerprijs.

Uiteraard wordt er een huurcontract afgesloten met als voorwaarden een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort), een borgbetaling
van € 20,00 per portofoon en de vooruitbetaling van de huur. Bij verlies of defect/beschadiging dient de vervangingswaarde betaald te worden.

De huurder is vanaf het afhalen tot het inleveren verantwoordelijk voor de gehuurde producten en dient hier zo nodig ook voor verzekerd te zijn.

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

Huurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Portofoon Verhuur Limburg

 

Artikel 1. Definities

a. Onder verhuurder wordt verstaan Portofoon Verhuur Limburg (onderdeel van DerTrade), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 62973479.

b. Onder huurder wordt verstaan een ieder die na mondelinge of schriftelijke overeenkomst goederen in zijn bezit heeft die eigendom zijn van Portofoon Verhuur Limburg. Iedere rechtspersoonlijkheid kan huurder zijn of worden.

c. Onder overeenkomst of huurovereenkomst wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst zoals die is gesloten tussen huurder en verhuurder betreffende de huur van producten.

d. Onder huurperiode wordt verstaan de periode vanaf het moment van ontvangst van de gehuurde producten door huurder tot het moment van ontvangst van de producten door verhuurder.

Artikel 2. Reikwijdte

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met Portofoon Verhuur Limburg, inhoudende de verhuur of huur van producten.

Artikel 3. Voor de huurperiode

1. Kwaliteit

a. Alle in de overeenkomst genoemde producten dienen te werken conform de richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door de fabrikant.

b. Indien de in artikel 2 lid 1 sub a bedoelde richtlijnen niet voorhanden zijn zullen eventuele kwaliteitseisen door de huurder nader moeten worden gesteld in de overeenkomst.

2. Bezorging

a. De verhuurder dient zorg te dragen voor bezorging aan de huurder.

b. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de bezorging door verhuurder ongehinderd plaats kan vinden.

c. De verhuurder is niet verplicht het in een overeenkomst bedoelde product meer dan éénmalig aan te bieden aan de huurder.

d. De bezorging van in een overeenkomst bedoeld product kan geschieden door derden.

e. De huurder betaalt aan de verhuurder de bezorgkosten.

f. De huurder dient verhuurder in staat te stellen de in een overeenkomst bedoelde producten op juiste wijze te bezorgen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor te late bezorging als de oorzaak hiervan ligt bij het niet aanwezig zijn van de huurder op het afleveradres ten tijde van levering door PostNL.

g. Indien de bezorging van de in een overeenkomst bedoelde producten schade oplevert voor de verhuurder, veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking van de huurder, is de huurder aansprakelijk.

3. Levering

a. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode de kwaliteit van de producten te controleren.

b. Indien de kwaliteit van de geleverde producten niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal verhuurder zorgen voor vervangende producten.

c. Huurder is verplicht de producten die niet aan de gestelde eisen voldoen onmiddellijk ter beschikking te stellen van de verhuurder.

4. Betaling, legitimatie en huurcontract

a. Huurder dient voor aanvang van de huurperiode de factuur te voldoen. Mocht de verhuurder het bedrag nog niet op zijn rekening hebben staan, is een printscreen van de overboeking ook voldoende. Als de betaling niet voldaan is, zal de verhuurder de verhuurproducten niet versturen cq. meegeven.

b. Huurder dient zich aan verhuurder te legitimeren middels een (kopie) geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).

c. Huurder dient een huurcontract te ondertekenen. Hierop staan onder andere de vervangingswaarde van de huurproducten, de huurperiode en het aantal producten vermeld.

Artikel 4. Huurperiode

1. Goede zorg

a. De huurder dient het product aan verhuurder af te leveren zoals huurder het product heeft ontvangen.

b. Indien tijdens de huurperiode schade aan het product ontstaat, dient het vastgestelde schadebedrag aan de verhuurder te worden betaald.

c. Indien tijdens de huurperiode het product onbruikbaar wordt gemaakt is de huurder gehouden de nieuwwaarde van het product te vergoeden aan de verhuurder.

d. Indien er producten zoekraken of gestolen worden, is de huurder gehouden de vervangingswaarde van het product te vergoeden aan de verhuurder. De huurder dient zich hiervoor zelf te verzekeren. Mochten de producten later worden teruggevonden, is de verhuurder niet verplicht deze weer terug te nemen.

2. Kwaliteitsgarantie

a. Indien het gehuurde product tijdens de huurperiode door slijtage niet meer voldoet aan de gestelde eisen draagt verhuurder zorg voor vervanging.

3. Aansprakelijkheidsvrijwaring

a. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor het ontstaan van schade, op welke wijze dan ook, aan de gehuurde producten. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten. De vervangingswaarde van de gehuurde producten zijn te vinden op de website en staan bovendien vermeld in het door de huurder ondertekende huurcontract.

4. Factuur

a. Huurder dient vooraf of bij aanvang van de huurperiode de huur, borg en eventuele verzendkosten te hebben betaald volgens de factuur.

b. Indien huurder aan de verhuurder nog een bedrag schuldig is (schadevergoeding volgens vervangingswaarde), dient huurder dit bedrag binnen 14 dagen aan verhuurder te voldoen.

c. Indien huurder in gebreke blijft is verhuurder gehouden alle maatregelen te treffen tegen de huurder die hem goeddunken teneinde het verschuldigde bedrag van de huurder te innen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de huurder.

Artikel 5. Terugbezorging

1. Verantwoordelijkheid

a. De huurder is verantwoordelijk voor het in goede staat afleveren van de producten aan de verhuurder.

b. De verhuurder biedt de huurder de mogelijkheid de producten op te komen halen en te retourneren, na afspraak op welke dag en tijdstip.

2. Kosten

a. Tenzij anders afgesproken draagt de huurder de kosten voor terug bezorging van de gehuurde producten. Deze kosten zijn in de factuur verwerkt. De verhuurder zorgt voor een retour adressticker, waarmee de huurder het pakket kan afgeven bij een PostNL Business Point.

3. Tijd

a. De huurder draagt er zorg voor dat de verhuurder binnen een uur na afloop van de huurperiode in staat wordt gesteld te beschikken over zijn producten. Is dat niet het geval dan zal er 20 Euro, per portofoon en per dag, extra in rekening worden gebracht.

b. Met het in artikel 5 lid 3 sub a bedoelde wordt gelijkgesteld het afgeven van de producten bij een PostNL Business Point.

 

Artikel 6. Bij geschillen

1. Toepasselijk recht

a. Op alle door Portofoon Verhuur Limburg gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Veel gestelde vragen

Wat als ik de gehuurde portofoons te laat terug breng?

Bij een verhuur aanvraag gaan wij er vanuit dat de verhuurde portofoons aanwezig zijn voor de klant, de klant op zijn beurt rekenend erop dat de producten die hij/zij wil huren klaar staan. Als u de portofoons te laat inlevert houdt dat voor ons in dat wij bij derde portofoons moeten huren. Dat zorgt voor extra kosten en tijd. Om die reden brengen wij u per portofoon 20 Euro in rekening voor elke extra dag dat wij niet over de portofoon kunnen beschikken.

Moeten de portofoons afgehaald worden of is er ook een mogelijkheid tot verzenden of bezorging?

Er bestaat ook de mogelijkheid om de portofoons te verzenden, dit gebeurt dan als verzekerde/aangetekende verzending met PostNL. In het pakket zult u ook het retour label aantreffen waarmee u het pakket weer retour kunt sturen. De verzendkosten (ook retour zending) is voor rekening van de huurder en zal in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen op moment van schrijven 23,40 Euro excl. BTW.

Nadat wij de gehuurde producten terug hebben ontvangen worden deze gecontroleerd en indien er geen gebreken zijn vastgesteld wordt de betaalde borg terug gestort.

Wat huur ik voor portofoons?

Wij verhuren licentievrije professionele portofoons van Kenwood, u heeft dus geen vergunning nodig voor het gebruik van deze portofoons. De portofoons worden standaard geleverd met accu, antenne, riemclip en snellader.

Ik wil de portofoons toch langer huren dan de afgesproken huurperiode, kan dat?

Indien de portofoons niet verhuurd zijn voor de aangrenzende periode is dit geen enkel probleem, we rekenen dan met het gunstigste tarief. Vb: stel u heeft de portofoons gehuurd voor het weekend maar wil ze toch de hele week huren dan brengen wij u het meest gunstige tarief in rekening en dat is in dit geval het week tarief.

 

Wat als een portofoon gestolen wordt of beschadigd raakt?

De huurder is ten aller tijden verantwoordelijk voor de gehuurde producten vanaf het moment dat ze in zijn/haar bezit zijn tot het moment dat ze bij de verhuurder terug zijn. Indien een portofoon, of ander gehuurd product, gestolen wordt of onherstelbaar beschadigd raakt dient de vervangingswaarde te worden betaald. Zowel op de tarief pagina als in de huurovereenkomst staan de vervangingswaarde van ieder product vermeld.

Is een product te herstellen dan worden de kosten van herstel in rekening gebracht.

Let op! De huurder dient zich hier dus zelf voor te verzekeren.

Kunnen de portofoons ook afgesteld worden op onze eigen frequenties?

Ja, als het UHF portofoons betreft kunnen wij tegen een meerprijs de portofoons afregelen.

Standaard staan onze portofoons ingesteld zoals de PMR446 portofoons af fabriek worden geleverd.

 

 

 

Contact

Neem contact met ons op

Contact informatie

 • Portofoon Verhuur Limburg
 • 06-50814244
 • Standerdmolen 60
  6049GK Herten
  Nederland

  KvK Roermond 62973479
  BTW nr: NL158357061B01

Herten